Kořeny gotické subkultury

Snad k žádné subkultuře se neváže tolik zkreslených informací, zmatků, šaškáren, námitek a dotazů, jako k té gotické, a jeden z nejčastěji kladených dotazů je "jak definujete gothic"? Je to trochu na dlouho, takže se pohodlně usaďte a pojďme se podívat na to, co vlastně "gotika" je...zajímavý pohled na věc ze zámoří


Autor: Azhrarn
Překlad: Anit

"Gotika" je ve skutečnosti mnohem více než pouhý součet různých součástí této subkultury, a podle toho, koho se zeptáte na její definici, dostanete obrovskou a někdy i matoucí řadu často protichůdných odpovědí, ze kterých bychom ale spoustu mohli klidně použít pro popis jakékoliv kultury. Je to víc než škatulka, nebo označení, gotika je zároveň životním stylem a filozofií s kořeny pevně zapuštěnými jak v dávné minulosti, tak současné době. Ústřední myšlenka charakterizující gotiku je zřejmě až nutkavý zápal pro tvořivost a sebevyjádření, snaha sáhnout po publiku a polapit ho pomocí skryté, ale hluboko zakořeněné fascinace dnešní společnosti všemi temnými a děsivými věcmi. Toto jednání může sotva znatelně, ale přesto může rafinovaně svádět, nebo otevřeně nahánět hrůzu, pokud využívá skutečnosti společnosti vskrytu známé, kterou si ovšem neumí připustit, tj. její podvojnost. Cokoli může být nástrojem k sebevyjádření a kreativitě - od způsobu oblékání, až po četbu a hudbu. Představivost a originalita byly vždy klíčovými prvky gotické subkultury.

Gothic ve smyslu životního stylu je tak různorodý, jako jeho přívrženci. Doopravdy neexistuje jeden jediný správný a dokonalý model, nebo např. kodex v oblékání, jak někde bývá zvykem uvádět. Ne všichni goths se utápějí v depresích, ne všichni se oblékají do černé, a rozhodně ne všichni poslouchají stejnou hudbu a používají stejné způsoby sebevyjádření. Tohle všechno dělá "rozpoznávání gotiků" trochu ošidným a zapříčiňuje spletité dohady "co je vlastně gotika", ale právě tato rozmanitost je jedním z jejích vymezujících faktorů.

Jak tedy člověk pozná "pravého gotika", když je každý tak jiný? Teď se dostáváme k jádru subkultury! Jak už bylo zmíněno, jeden z definujících znaků gotiky je potřeba uchopit temnotu, která je v hloubi každého z nás a vynést ji na světlo, tak, abychom ukázali čím skutečně je - nedílnou součástí nás všech, ať už v dobrém či ve zlém...

Pro pochopení toho, co doopravdy "gothic" znamená, je nezbytné vědět odkud pochází. Gothic kultura s námi byla daleko dříve, než nálepka, kterou jsme jí přidělili. Objevila se, vzkvetla a pak zemřela, jen aby znovu povstala v mnoha obdobích a společenstvích. Její stoupenci bývali obvykle mladí intelektuálové, znechucení a znudění kulturami svých rodičů, které považovali za omezující, přísně rozdělené do společenských vrstev a netolerantní k rozličnosti stylů (zejména v uměleckých školách). Jen zřídkakdy se dočkal tento specifický druh kontrakultury přijetí a možnosti rozkvětu, jako tomu bylo např. během italské renesance. Na téměř každé projevy reagovala tehdejší společnost s podezřením, nesympatií a občas sáhla až k agresivnímu potlačování.

Dnešní podoba gotické subkultury má svůj původ v Západní Evropě a Severní Americe pozdních sedmdesátých a počátečních osmdesátých let. Tehdy tvořila hlavní složku nespokojená mládež středních vrstev, která právě vstupovala do nového období blahobytu a stability. Na rozdíl od svých rodičů byly tyto děti čerstvých zbohatlíků ponechány napospas silnému pocitu nejistoty a absence vlastní totožnosti. Nebyly schopny uvést v soulad nové hodnoty, které se jim snažila tehdejší společnost vštípit, s najednou tak křehkým významem svého já. Společenská restrukturalizace je oddělovala od jedinců stejného věku jak nižších, tak vyšších vrstev.

Jako reakci na svou zmatenost a krádež identity si několik nejoduševnělejších a tvůrčích dětí z těchto nově prosperujících rodin začalo vytvářet vlastní společenské uspořádání. Jednalo se o kontrakulturu založenou na sloučení historických prvků, silně se přiklánějící k tradicím divadla, filozofie, myšlenkovým proudům, které byly populární zejména v byronské Anglii a americkém beatu. Po určité době si mnozí začali říkat novoromantici (New Romantics), jiní se zase nazývali Deathers, nebo Deathrockers a jak subkultura rostla, ustanovili se na názvu gothic. Kolem r. 1981, kdy gothic scéna dosahovala svého vrcholu, se rozdělila dle pojetí na dvě různé frakce - apollónskou a dionýskou. Každá zosobňovala smíšenou bázeň a fascinaci, které goths cítili k temné straně odkazu rodičů - materialismu, elitářství a falešnému smyslu pro mravní nadřazenost. Rozdíl tkvěl v odlišných způsobech projevování pocitů odcizení a zřeknutí se soudobé kultury.

Apollónská skupina se zabývala hlavně uměleckými a filosofickými stránkami gotiky. Zpravidla tolik svoji odlišnost nedávali navenek znát. Ve většině případů byli téměř posedlí vlastní tvorbou a obdivováním umění, literatury a hudby. Mnoho se jich i pokoušelo legitimizovat svou subkulturu v očích rodičů, ale s pramalým úspěchem. Jelikož byli pokládáni za neškodné, chorobné snílky, byli tolerování.

Dionýská část gotiků s vášní přijala za své požitkářské a občas sebedestruktivní aspekty gotiky. Jejich přispění scéně bylo pomíjivějšího rázu a obtížněji určitelné pomocí tradičních hodnot, jako např. míra kreativity. Stále se ale také točili kolem ponurého a uštvaného ducha subkultury. K této větvi se řadili někteří z předních gothic umělců a myslitelů. Protože svou odlišnost mnohem výrazněji dávali najevo životním stylem, bylo na ně nahlíženo jako na nežádoucí a nebezpečné.

"Moderní gotik" je především tak trochu překroucená karikatura právě Dionýské strany, zachycující dekadenci a sklony k sebeubližování, zatímco naprosto opomíjí její skrytou hloubku a význam umění, neřku-li vůbec celkový smysl goth. Asi do r.1987 se obě větve téměř úplně vytratily a opětně splynuly s obyčejnou společností, jíž se už dospělí goths museli podrobit, aby si zajistili živobytí. Jen nepatrné procento původní gotické komunity bylo schopno přizpůsobit se životu a povinnostem dospělých tak, aby jak ve své podstatě, tak navenek zůstali sami sebou, a současně si zajistili dostatečný příjem na pokračování v navyklém stylu života a pokrytí s tím spojených, stále se zvyšujících, nákladů. Tou dobou už začala nová generace nespokojené mládeže imitovat to, co odkoukala od Dionýských goths. Převzali si temný styl oblékání a byli přesvědčeni, že všechna ta pochmurná a opovážlivá hudba byla napsána přímo pro ně. Stereotypní životní styl tehdejší doby byl už tak dost odvážný, aby ještě vydráždil jejich znuděnou a životem omrzelou představivost. Takzvaní "kindergoths", nebo "babybats" se ale téměř bez výjimek setkali s odmítnutím a až nepochopitelnou nelibostí jak ze strany rodičů, tak setrvávajících členů prvotní gotické komunity. Těch několik málo původních goths, kteří chtěli přijmout nově utvořené skupiny, se setkalo s nepřátelskou chladností a vztekem těch, kteří už byli jinými gotiky odvrženi nebo se o jejich přístupu doslechli. Rozkol mezi "old school" a "new school" se ještě zvětšil díky označením "pozér" a "faux goth" (falešný gotik), jimiž se obě strany vzájemně osočovaly.

V devadesátých letech byly uměleckost a filosofie, dřívější hnací síly gothic kultury, velkou měrou nahrazeny pózou a módou. Zbývajících nemnoho old school goths se společně se svými "žáky" stáhli do undergroundu. Od nově povstalého gotického hnutí se distancovali - nechtěli mít nic společného s jeho příznivci, které považovali za povrchní povýšence, věnující příliš pozornosti tomu, co média považují za gotické. V jejich očích byli noví goths další skupinkou feťáků posedlých image, kteří nemají kromě své pózy a stylu oblékání co nabídnout. Názory new school goths na starší členy nebyly o moc lepší.

Během několika posledních let objevily oba tábory internet, který jim poskytl prostor jak pro jejich projevy, tak další souboje mezi generacemi. Kupodivu příchod snadného přístupu na internet podnítit mezi nejmladšími goths vzrůstající zájem o tvorbu a sebevyjadřování, čehož si zakládající gotici vždy tolik považovali. New school goths nebo "Goffs" jak si mnozí z nich začali říkat, se tak přiblížili těm původním asi více, než si, jak se zdá, chce protější strana přiznat. Snad se tento trend na síti udrží a bude přinášet do scény čerstvou krev a nové vyhlídky. Konec konců, nejkrásnější květy vždy vyrůstaly z hrubší půdy.

Na závěr pár skvělých příkladů lidí, které považuji za "pravé goths"

Alicia Porter - která je nejen talentovaná, kreativní a přímá v podávání faktů, ale také se opravdu zajímá o gothic subkulturu a hlavně se pro ni snaží něco udělat (btw. její stránky http://www.gothicsubculture.com/ stojí za podívání)

G.L.U.M.E - "The Gothic League of Unity, Mysticism, and Enlightenment" (Gotická liga svornosti, mystiky a osvěty) - drobná, ale ve své době ojedinělá organizace pokoušející se spojit goths z celého světa, potlačit všechny negativní mýty a nepravdy o gotické subkultuře a podat o ní zbytku světa správné informace

mohlo by vás také zajímat

Komentáře

Ochhh, krásny článok. Ani vo sne som netušil, že by sa to dalo zachytiť aj takýmto spôsobom. Dozvedel som sa dosť veľa nových vecí a ten link ma dostal do inej dimenzie.<br /><br />BTW: Veľmi zaujímavé mi príde delenie na Dionýnsku časť a Apollónsku. Jednoznačne dobre vedieť, len tak ďalej...
Už jsem to četla dávno... ale byl to jiný překlad a neobjevovaly se tam patermíny jako moderní "gotik"...
Ano! Konecne nekdo uvedl, ze gothic neni jen o hudbe, toto je i muj nazor, hlavni nazor vzdycky u me byl a bude kreativita a mysl, bez toho to nejde.
Buahaha, jedna z největších českých pozérek se ozvala :D<br /><br />navíc je ten článek bezesporu vytržen z kontextu celého webu... tak ty rači mlč, ty ghotyčko, která si myslíš, že slovo goth pochází od slova ghost :D
myslim ze urazky sem nepatri.....
co to?<br />vždyť tam není ani slovo o hudbě, to je u HUDEBNÍ subkultury dost zarážející
Každopádně mám podobný názor jako Onnea, na Judyth blogu mně nesedí mnohem víc věcí než jen ten ghost (omg to je opravdu směšné:D), každopádně nenadávej, nevědomost přece není hřích:-) (do jisté míry :-( )
Samgarr: urážky vypadají jinak, tohle je krutá realita...<br /><br />Blackeye69: hele, pokud je Judyth v gotické subkutluře tak dlouho jak říká, už dávno si měla zjistit co a jak... Nevědomost není hřích, ale nevědomost neomlouvá<br /><br />V.O.F: to víš, u hudební subkultury není hudba důležitá... hlavně abys měl v srdci temnej pocit... a abys byl kreativní (takže psal neoriginální dárk básničky)<br /><br />a vůbec... rači no comment...
[8]O goths jako o hudebni subkulture je napsano uz celkem dost clanku, tenhle clanek se to snazi brat trosku jinak, z jineho pohledu.
Samgarr: neříkej... o pár řádku jsem psala, že ten článek znám... ta narážka na tu hudbu byla míněna proti judyth, ne proti tomu článku..
[10] Já myslím, že není třeba se rozčilovat... s tímhle nic neuděláš, ona tu bude dál, nikdo jí v tom nezabrání.. tomu, kdo ví svoje, není třeba nic vysvětlovat, a těm druhým to stejně nevysvětlíš...
Mně se ten článek líbí... Rozhodně si nemyslím, že je gotika JEN o hudbě, sic tam má opravdu důležité slovo. Navíc, jak už tu někdo řekl, článků o hudbě už bylo hodně a myslím, že většina lidí, kteří to tady čtou, ví o té hudbě své a taková malá změna jen prospěje. Nemusíme pořád číst jen dokola o tom, kdo jsou to The Cure nebo Sisters of Mercy. ;-)
Docela dobrý článek.
Jiste, aby se neozval nekdo, kdo vidi gothiku jen z jedne strany a sice te hudebni a nazory druhych kdyz se lisi neakceptuje, tohle se vymyka smyslu gothiky...taky muzu rikat, ze kdo na prvni misto nestavi premysleni ale hudbu, neni goth. Skoda prstu na klavesnici, tohle se asi nezmeni. Jiste ze se asi pred rokem shodli lidi, ze goth je hlavne o citeni, ale nekoho s klapkama na ocich, kdo vidi jen tu cast s hudbou... :-|
Xendie: nikdo nikdy neřekl že je gotika jen o hudbě, tak nevím co řešíš... jo a nic proti, ale tady jsem žádný článek o The Cure nebo Sisters of Mercy nenašla...<br /><br />Judyth: holka, s tebou je to oprvadu těžký, když tobě se ani nechce přemýšlet... Znovu opakuji, že nikdo nikdy nřekl, že je gotika jen o hudbě. A ty nemáš žádné právo o někom říkat, že je či nění goth díky hudbě, když tu hudbu ani neznáš.
Já bych to vůbec neřešil, každej přece gotiku vnímá jinak ne? někdo vnímá spíše jen hudební stránku věci, někdo vnímá zase hlavně filozofickou , jako hádat se o tom, o čem je gothika je, jako házet hrách na zed= žádný účinek. každý má přece svoji hlavu, každý si v tom najde to svoje nebo ne? Každý to přece vnímá trochu jinak a vnímat jinak to bude.
Judyth:Ahoj,máš pravdu,ale Gothic nebude už nikdy tím pravým Gothic co býval,protože starověk už vrátit nelze,ano slyšíte dobře starověk,i tam byl Gothic jako filozofie,vědění i podán formou hudby,ale kvůli tomu že není o něm starém Gothicu zformováno moc informací,není nutné se hádat a přesvěčovat sami sebe co je a co neni gothic.Podala si to docela dobře.
onneo nic proti ale tady v clancich jako gothicky rock stale zije nebo v nekterych clancich o historii gothky je v podstate jenom mluveno o sisters a bauhaus a cure a fields of nephilim a dalsich kapelach. samozrejme to k tomu patri a vyslo to z toho jenom reaguji na to jak pises ze jsi tu zadne zmnky o sisters nebo cure nenasla <br /><br />a vase vymeny nazoru asi takhle - kazdy ma svou hlavu a zacatek teto debaty mi nejdrive prisel ze jsem se ocitla na nejakem blogu :-( tak doufam ze dohady kdo je vic gothic se tu snad nechyti
a jeste nechapu co je presne spatne na terminu moderni gothik - jak jinak nazvat tu generaci ktera vyrostla na mansonovi a tom spornem gothic metalu a v cechach treba na xiii.stoleti. nazvat je jenom gothik je prece falesne a vymyslet si slova jako neogothik mi prijde teprve patvar.
Jj, ona Onnea uznává jenom termíny, který vymyslí ona sama >D <br />Ne, to bylo jen rejpnutí; ale mě se termín "moderní gotik" taky nezdá nijak zvlášť pitomej.
Onnea: Ja mam dobreho pamatovaka a pred rokem jsi to napsala a to doslova na mych strankach, vzdy to tvrdis, posledni dobou teda ze je hlavne o hudbe, ale zkus akceptovat i jiny pohled a ne jen svuj nazor jako ten jediny spravny.
Sirael:To že si říkal že se hádají kdo je a neni větší gothic ti dávám za pravdum,sice sem jim to už říkal ale asi to vůbec nepomůže.
Onnea: Mám ten pocit, že tady určitě nějaký článek najdeš a určitě jich najdeš tisíce i jinde než na Sanctuary. Tenhle článek beru jako osobní výtvor člověka, který se v tom trochu pohybuje a tady to vzal ze stránky filozofické, nikoli hudební. A na tom nevidím nic špatného. :-) Prostě si myslím, že takový text neublíží (a rozhodně ho nesrovnávám s tou horou žvástů o tom, jak se musíš utápět v depresích a psát temné básně, aby se z tebe stal ten pravý goth). A tvůj názor je názor člověka, který se v téhle subkultuře taky pohybuje a já to beru. ;-) Takže? ;-)<br />Sirael: Taky doufám, že to nedopadne tak černě... :-(
takže popořadě...<br /><br />Sirael: jasně, v těch článcích se ty kapely objevují. Ale jsou to buď obecné nebo rozsáhle historie gotické hudby, když si tady klikneš na sekci Hudba, co se ti objeví? NW a WT - jako na nějakém blogu...<br /><br />pokud jde o termín moderní gotik... pokud jste si toho nevšimli, doporučuji se podívat znovu... nešlo mi o pojem moderní, ale pojem gotik, který jsem tam napsala u uvozovkách. Když už tak mermomocí chcete počešťovat uznalé termíny, používejte got místo goth, a ne gotik. Víte co znamená když o gothech řeknete, že jsou gothics? Že jsou to gotické kalhoty...<br /><br />Xendie: pro velký úspěch znovu... Já proti tomuhle článku nic nemám, znovu píšu, že ten článek znám dlouho a že jsem už mockrát psala, že je zajímavý. Mě šlo o komentář Judyth. <br /><br />Prosím vás nesmírně, naučte se číst...<br /><br />a nakonec to nejlepší...<br /><br />Judyth: ty máš tak možná sklony překrucovat něco tak, aby se ti to hodilo. Pamatováka asi těžko... Nikdy jsem nikde netvrdila, že je gotika jen o hudbě, to by bylo proti mému životnímu přesvědčení. Taky mám dost dobrou pamět. A taky vím, co kde říkám. A kckeptovat jiný pohled umím, ale mám nějaké svědomí, takže tvůj pohled akceptovat nemohu už jen díky tomu, že mám rozum.<br />Ale tak můžeš mi tedy říct, jaké je typické přemýšlení pro gotha? Jakým přemýšlením se goth odliší od ostatních lidí, ať už negativně či pozitivně nastavených vůči společnosti a životu? Díky jakému přemýšlení mohu o někom stoprocentně říct že je to goth, protože přemýšlí tak a ne jinak, a nikdo jiný než goth takhle nepřemýšlí?<br /><br />Jinak, ráda bych ještě podotkla, že ten kdo nestaví na první místo přemýšlení, je hlavně idiot...<br /><br />Omlouvám se za tento rozsáhly komentář, ale občas pro vysvětlení nestačí jedna věta...
[24] Já tady do toho jenom vpadnu za náš web - co se týče té hudby, je fakt, že v sekci Hudba toho bohužel zatím nění tolik, takže Ti samozřejmě "vyjedou" i články staré rok a půl o Nightwish a podobně, ještě ze staré verze. V tomhle Ti dávám za pravdu, že to asi nepůsobí dobře, jdu je odstavit. Je fakt, že když se něčemu věnuješ dlouho, nenapadne Tě taková věc jako vlézt na vlastním webu do rubriky Hudba a zjistit, co to udělá. :-D
Ezechiel: jsem ráda, že sis toho všiml... jasně, je to váš web, mějte si tady co chcete, jen si myslím, že když už jste reprezentativní web české gotiky, možná byste měli jít víc příkladem a věnovat se víc hudbě, která ma s gotikou něco společného a vyvarovat se kapel, které jsou tak populární u náctiletých gotičáků...
Ono je sice hezké když dnes někdo mluví o gotickém myšlení a cítění,ale jak ona osoba(nemluvím o nikom konkrétním) přišla na to co to vlastně má být,když,jak Onnea často vštěpuje,v původní gothické subkultuře nevyrůstal?A jaký je nejdůležitější odkaz který po sobě ona subkultura zanechala?A proč se honosí názvem hudební subkultura?Pokud se mýlím,tak mě opravte,ale zdá se že to je právě hudba a tu nelze opomíjet.Nemůžeš poznat gothické myšlení či cítění pokud neznáš gothickou hudbu(tedy především gothic rock a deathrock,žádný metálek nebo dokonce zcela nesouvisející popík ála Manson).Když někdo chce psát třeba o myšlení či cítění vantickém Římě tak taky logicky musí znát poezii a literaturu té doby vůbec či architekturu jako hlavní odkazy na onu kulturu a nebude si myšlenky cucat z prstu.Ale občas se mi zdá že na to se dnes nehraje a každý má právě svůj vyumělkovaný ideál čeho si,který si z prstu skutečně vycucal.Tak pokud někdo nezná gothickou hudbu,z čeho čerpá své názory na gothické cítění či pohled na svět?Tím se nechci nikoho dotknout,ale vcelku by mě to zajímalo
[27] Jasně, já chápu. Těžko můžu např. já hovořit o začátcích gotické subkultury, když jsem se ještě ani nenarodila, když vznikala. A tu hudbu, já jí vůbec nepopírám, je základem, jen si myslím, že se někdy může něco napsat i o něčem jiném. Ale to už píšu po několikátý...takže toho asi nechám. :-)) <br /><br />[24] Tak to potom jo. :-)
Máš ůplnou pravdu,je to smutné ale dneska to otom cucání z prstu je,a jestli s tím člověk něco chce udělat,tak nebude dělatb to samé,ale podrobně si najde ty pravé informace.Gotika vznikla převážně z hudby takže tob o hudbě je.
Zapoměl sem napsat komu to náleží,to se stane,Psal se to pro Shadow.
Zda se, ze nazor ktery ja zastavam (tedy ze je hudba soucasti, ale ne tim nejdulezitejsim) tady nejak neakceptujete, nicmene ja si stojim za svym a vzdy budu.<br />Onnea: Cozpak ty neznas odpoved ze se ptas me?Jeste bych ti prozradila velke tajemstvi zlogothiku a to prece nesmim! :-PNema cenu komunikovat s nekym, kdo jen krytizuje a je zjevne dusevne nemocny. Vis, je mi te lito, nechtela bych byt tebou...porad na internetu a nadavat, nedivim se, ze jsi tolik nenavidena a tim padem mas i cas prolizat vsechny ty blogy, kde si vylivas mindraky, na to ja cas nemam, mam i pratele a ne jen ty po netu...<br />Sbohem 'draha'...
Já bych asi souhlasil se všemi. Podle mě je hudba základem, ale z čeho ta hudba vznikla? Proč je taková a má takové texty a proč se hudebníci oblékají do černé? Řekl bych že to všechno má pramen právě v myšlení gothiků.
K Hudbě: Myslím, že se dá považovat za "pravou gothic hudbu" The Cure, Sisters, Bauhaus apod. protože tyto kapely stály u zrodu subkultury, nese v sobě její myšlenky, proto je její nedílnou součástí. Gothic metal vznikl později, kombinací heavy metalu, symfonických nástrojů, středověkých nástrojů apod...ale také z myšlenek gothiky, takže se může říct, že do hudby subkultury patří i nepatří, prakticky obojí je pravda. Já si poslouchám co chci, metal i gothic (mimo jiné) a neřeším to moc. Nevím jestli jsem goth, možná ano, možná ne. To můžou posoudit ostatní, co mě znají.
Já taky teda zastávám názor, že Goth styl je do značné míry o hudbě, nicméně není to hudba, co je tím stěžejním bodem. ++Stejnou mírou jako hudba se na definici Gothické subkultury podílí styl oblékání a styl myšlení++, stejně tak jako (mnohdy) sklony k trošku jinému druhu umění, než je běžné (míním tím témata nebo zpracování).
[31] Myslím si, že není důvod tady používat takováhle slova.. Nadávat někomu.. říkat o něm, že je nemocný nebo něco podobného.. Chápu tvoje rozhořčení, ale vše má své meze. Zkus příště argumentovat a ne urážet.<br />Jinak nikdo ti tvůj názor nebere. Měj si ho jaký chceš.
co se týče gothické módy, tak si myslím že je taková jaká je, potože základy jí dali lidé jako Rozz Williams nebo Peter Murphy, takže jsme zase u hedby a mě to neodpářete, protože jsem muzikant :-D
Judythko, přesně tohle jsem čekala... ty totiž víš, že neexistuje definice přemýšlení, která by seděla jen na gotha, tudiž nemůžeš o někom říct, že je goth jen díky tomu jak přemýšlí. Za a proto, že tak jako každý člověk přemýšlí jinak, tak i každý goth přemýšlí jinak, a za b proto, že nějaké pesimistické či temné sklony přemýšlení má občas aspoň polovina lidské populace.<br />A k tomu zbytku... není ti trapně tady vytahovat takové neověřené informace? Kde jsi přišla na to, že sedím pořád na netu? A kde jsi přišla na to, že mě tolik lidí nenávidí? Kdes přišla na to, že mám přátele jen z netu? Nejdřiv si něco zjisti a pak kecej... Nj, podle sebe soudím tebe, co... mohla bych napsat, že to mě je líto tebe, ale nenapíšu, protože ty jakožto člověk jsi mi úplně ukradená, mě akorát leze na nervy to, co děšláš s gotikou, to že to bereš moc osobně je tvůj problém...<br /><br /><br />[34] hele, sklony k jinému druhu umění může mít kdokoli, bylo to hodně populární v moderně, kdy se rušili všechny stávající formy, nebo naturalismus - opěvování hnusu - podobné přiíklady najdeš všude, není to typické jen pro gotiku...<br />[32] nedávno jsem shlédla DVD s koncertem Siouxie... nic proti, ale černou barvou se to tam opravdu nehemžilo, ani na scéně, ani pod ní... spíš naopak... takže tvá teorie o černém oblečení není opodstatněná...
heh.... pro me je "gothic" hlavne o hudbe a nejaky filozoficky ptakoviny prenechavam jinym..<br />to Judyth: LOL
Onnea: Dobře, ale většinou jsou v černé. Já taky nejsem pořád v černé.
onneo ze by byly gothics kalhoty slysim prvne ale tak vsechno je mozne. ale s tim gotem ti nerozumim vzdyt v cechach se bezne oznacuje ze ten a ten je gotik, ne? mne prijde ze goth a gothic ma stejny vyznam a gothik nevypada spravne cesky, ale taky to pouzivam, nebo ty to beres tak jakoze je gotik prelozene zpodstatnele pridavne jmeno? sakra ja to s tim ucenim prehanim... :-D<br /><br />vof :-D ty rikas ze hudba dala zivot mode? to je asi vazne proto ze jsi muzikant :-D
[39] v černé jsou většinou možná tak dnešní gotické holčičky...<br /><br /><br />[40] ano, používá se to, ale je to správně? Ne, není. Nejde o rozlišování podstatného a přídavného jména, slovo gothic se pouižíva jako podst. jm. pro označení stylu atd, ale také jako přídavné jméno. Slovo goth ae používá pro označení člověka, nebo také jako zkratka. Ale slovo gothic k označení osoby se používá jenom v češtině, a je to výsledek nesprávného používání a také české nevědomosti. Čeština má sklony přebárat slova, aniž by bylo známo, co vlastně znamenají.
Onnea: Ne, nechtela jsem byt osobni, ale jsem cholerik a tak mi vadi, kdyz se do me navazi nekdo, kdo bere gothiku na prvnim miste hudbu, byla tady prece uz driv... Je to prece teky o ruznorodosti lidi, co tento styl uznavaji, misi se ruzne nazory. Podle tebe nemuze byt nekdo goth, kdyz se mu libi old school gothic ale je mu blyzsi symphonic? Myslim ze je gothika tak ruznoroda, ze se neda rict, kdo je a kdo ne.
**Nightmaster napsal/a:** >>Onnea: Dobře, ale většinou jsou v černé. Já taky nejsem pořád v černé<< A kdo porad je? Copak chce nekdo porad vypadat jako mrtvola? Vis o cem mluvim :-)
Onnea: Jeste neco....nevytahuju neoverene informace, jen mi to tak prijde, kdo by mel cas psat tolik komentaru na vsechny blogy? Taky nevidim duvod proc to delat, tahle vlna zase prejde a kdyz u nekoho neprejde, casem prestane delat takove veci a dospeje do toho, co cekat od deti ze zakladky? Hledaji se, tak je nech, nezabranis tomu a nemyslim si, ze by se tim jmeno subkultury nejak vyrazne poskvrnilo, tohle tady uz bylo.
[44] holka, ty si tak protiřečíš, to není možné... Píšeš, jako by se to tebe ani netýkalo... nevíš o gotické hudbě nic a chceš tady s něčím vyskakovat? Na tvém blogu je to jedna zlogotické roburika za druhou, navíc všechno překopírované, máš tam článek od Boba a nejspíš jsi ho ani nečetla, jinak bys věděla, že je také mířen proti tobě samotné. Teď jsi od nás zkopírovala článek Módou posedlí, kde se taky píše o zkomercializované verzi gotiky, do které ty patříš! Není ti trapně? To ty jsi ta gotická puberťačka (a to že je ti 18 na tom nic nemění), ty jsi ta, co opěvuje depresi a sebepožkozování, ty jsi ta, si si myslí, že když bude mít gotiku v srdci a nebude o ní nic vědět, tak je to jedno. Jak již napsala Dryu, jsi pokrytec, nic jiného. A nejspíš z toho ani nevyrosteš...
[41]nevim jestli je to tak nespravne...nazev "gothic" pochazi od urciteho umeleckeho ci architektonickeho stylu 12.-13. stoleti, proste je jen pouzita ceska ekvivalence anglickeho nazvu, nevim co je na tom tak spatneho....
[46] achjo... tak tedy znovu... slovo gothic sahá v historiií ještě dál než 12. století... a slovo gothic označuje styl, ne člověka! Bože...
Já chci vypadat jako mrtvola :-D Lidi nebuďte tak pokrytečtí a neustále povrchní..proč nevydechnete a nenecháte sebou gothicu prostě proplouvat všemi směry, místo toho abyste se neustále hádali, slovíčkařili a dokazovali si kdo je tady větší nula..chm? ;-) Podle mně je ten článek dobře napsaný, možná zbytečně dlouhý ale to je tak jediné co mu můžu vytknout:-)
Em... Onneo, nerozčiluj se hned ;-) Takže o člověku můžu říct - on je Goth, ale nesmím říct - on je Gotik? Mě se zdá, že, jak už tu někdo řekl, se to užívá běžně. Dobře, slovo GOTHIC je označení stylu, ale slovo GOTIK? To je označení pro člověka, kterej je Goth, ne?<br /><br />Ad chození v černé... Em, já třeba taky chodím převážně a téměř výhradně jen v černé, a nemyslím si, že bych byla "zlogothycká puberťačka" :-D<br />*******<br />*Prostě a jednoduše (a už naposledy): pro mě Gothic styl = hudba, preferování určitého oblečení, určitý způsob myšlení a také určité zájmy nebo záliby.*<br /><br /><br />A to je ode mě vše k tomuhle tématu ;-)
Jo, ten prostřední odstavec měl bejt psanej normálně, nevím, kde se tam vzala ta tučná >)

Přidat komentář

Zadej správnou odpověď.