Přidat komentář

[27] Jasně, já chápu. Těžko můžu např. já hovořit o začátcích gotické subkultury, když jsem se ještě ani nenarodila, když vznikala. A tu hudbu, já jí vůbec nepopírám, je základem, jen si myslím, že se někdy může něco napsat i o něčem jiném. Ale to už píšu po několikátý...takže toho asi nechám. :-)) <br /><br />[24] Tak to potom jo. :-)
Zadej správnou odpověď.