Přidat komentář

Já taky teda zastávám názor, že Goth styl je do značné míry o hudbě, nicméně není to hudba, co je tím stěžejním bodem. ++Stejnou mírou jako hudba se na definici Gothické subkultury podílí styl oblékání a styl myšlení++, stejně tak jako (mnohdy) sklony k trošku jinému druhu umění, než je běžné (míním tím témata nebo zpracování).
Zadej správnou odpověď.