Kořeny gotické subkultury

Snad k žádné subkultuře se neváže tolik zkreslených informací, zmatků, šaškáren, námitek a dotazů, jako k té gotické, a jeden z nejčastěji kladených dotazů je "jak definujete gothic"? Je to trochu na dlouho, takže se pohodlně usaďte a pojďme se podívat na to, co vlastně "gotika" je...zajímavý pohled na věc ze zámoří


Autor: Azhrarn
Překlad: Anit

"Gotika" je ve skutečnosti mnohem více než pouhý součet různých součástí této subkultury, a podle toho, koho se zeptáte na její definici, dostanete obrovskou a někdy i matoucí řadu často protichůdných odpovědí, ze kterých bychom ale spoustu mohli klidně použít pro popis jakékoliv kultury. Je to víc než škatulka, nebo označení, gotika je zároveň životním stylem a filozofií s kořeny pevně zapuštěnými jak v dávné minulosti, tak současné době. Ústřední myšlenka charakterizující gotiku je zřejmě až nutkavý zápal pro tvořivost a sebevyjádření, snaha sáhnout po publiku a polapit ho pomocí skryté, ale hluboko zakořeněné fascinace dnešní společnosti všemi temnými a děsivými věcmi. Toto jednání může sotva znatelně, ale přesto může rafinovaně svádět, nebo otevřeně nahánět hrůzu, pokud využívá skutečnosti společnosti vskrytu známé, kterou si ovšem neumí připustit, tj. její podvojnost. Cokoli může být nástrojem k sebevyjádření a kreativitě - od způsobu oblékání, až po četbu a hudbu. Představivost a originalita byly vždy klíčovými prvky gotické subkultury.

Gothic ve smyslu životního stylu je tak různorodý, jako jeho přívrženci. Doopravdy neexistuje jeden jediný správný a dokonalý model, nebo např. kodex v oblékání, jak někde bývá zvykem uvádět. Ne všichni goths se utápějí v depresích, ne všichni se oblékají do černé, a rozhodně ne všichni poslouchají stejnou hudbu a používají stejné způsoby sebevyjádření. Tohle všechno dělá "rozpoznávání gotiků" trochu ošidným a zapříčiňuje spletité dohady "co je vlastně gotika", ale právě tato rozmanitost je jedním z jejích vymezujících faktorů.

Jak tedy člověk pozná "pravého gotika", když je každý tak jiný? Teď se dostáváme k jádru subkultury! Jak už bylo zmíněno, jeden z definujících znaků gotiky je potřeba uchopit temnotu, která je v hloubi každého z nás a vynést ji na světlo, tak, abychom ukázali čím skutečně je - nedílnou součástí nás všech, ať už v dobrém či ve zlém...

Pro pochopení toho, co doopravdy "gothic" znamená, je nezbytné vědět odkud pochází. Gothic kultura s námi byla daleko dříve, než nálepka, kterou jsme jí přidělili. Objevila se, vzkvetla a pak zemřela, jen aby znovu povstala v mnoha obdobích a společenstvích. Její stoupenci bývali obvykle mladí intelektuálové, znechucení a znudění kulturami svých rodičů, které považovali za omezující, přísně rozdělené do společenských vrstev a netolerantní k rozličnosti stylů (zejména v uměleckých školách). Jen zřídkakdy se dočkal tento specifický druh kontrakultury přijetí a možnosti rozkvětu, jako tomu bylo např. během italské renesance. Na téměř každé projevy reagovala tehdejší společnost s podezřením, nesympatií a občas sáhla až k agresivnímu potlačování.

Dnešní podoba gotické subkultury má svůj původ v Západní Evropě a Severní Americe pozdních sedmdesátých a počátečních osmdesátých let. Tehdy tvořila hlavní složku nespokojená mládež středních vrstev, která právě vstupovala do nového období blahobytu a stability. Na rozdíl od svých rodičů byly tyto děti čerstvých zbohatlíků ponechány napospas silnému pocitu nejistoty a absence vlastní totožnosti. Nebyly schopny uvést v soulad nové hodnoty, které se jim snažila tehdejší společnost vštípit, s najednou tak křehkým významem svého já. Společenská restrukturalizace je oddělovala od jedinců stejného věku jak nižších, tak vyšších vrstev.

Jako reakci na svou zmatenost a krádež identity si několik nejoduševnělejších a tvůrčích dětí z těchto nově prosperujících rodin začalo vytvářet vlastní společenské uspořádání. Jednalo se o kontrakulturu založenou na sloučení historických prvků, silně se přiklánějící k tradicím divadla, filozofie, myšlenkovým proudům, které byly populární zejména v byronské Anglii a americkém beatu. Po určité době si mnozí začali říkat novoromantici (New Romantics), jiní se zase nazývali Deathers, nebo Deathrockers a jak subkultura rostla, ustanovili se na názvu gothic. Kolem r. 1981, kdy gothic scéna dosahovala svého vrcholu, se rozdělila dle pojetí na dvě různé frakce - apollónskou a dionýskou. Každá zosobňovala smíšenou bázeň a fascinaci, které goths cítili k temné straně odkazu rodičů - materialismu, elitářství a falešnému smyslu pro mravní nadřazenost. Rozdíl tkvěl v odlišných způsobech projevování pocitů odcizení a zřeknutí se soudobé kultury.

Apollónská skupina se zabývala hlavně uměleckými a filosofickými stránkami gotiky. Zpravidla tolik svoji odlišnost nedávali navenek znát. Ve většině případů byli téměř posedlí vlastní tvorbou a obdivováním umění, literatury a hudby. Mnoho se jich i pokoušelo legitimizovat svou subkulturu v očích rodičů, ale s pramalým úspěchem. Jelikož byli pokládáni za neškodné, chorobné snílky, byli tolerování.

Dionýská část gotiků s vášní přijala za své požitkářské a občas sebedestruktivní aspekty gotiky. Jejich přispění scéně bylo pomíjivějšího rázu a obtížněji určitelné pomocí tradičních hodnot, jako např. míra kreativity. Stále se ale také točili kolem ponurého a uštvaného ducha subkultury. K této větvi se řadili někteří z předních gothic umělců a myslitelů. Protože svou odlišnost mnohem výrazněji dávali najevo životním stylem, bylo na ně nahlíženo jako na nežádoucí a nebezpečné.

"Moderní gotik" je především tak trochu překroucená karikatura právě Dionýské strany, zachycující dekadenci a sklony k sebeubližování, zatímco naprosto opomíjí její skrytou hloubku a význam umění, neřku-li vůbec celkový smysl goth. Asi do r.1987 se obě větve téměř úplně vytratily a opětně splynuly s obyčejnou společností, jíž se už dospělí goths museli podrobit, aby si zajistili živobytí. Jen nepatrné procento původní gotické komunity bylo schopno přizpůsobit se životu a povinnostem dospělých tak, aby jak ve své podstatě, tak navenek zůstali sami sebou, a současně si zajistili dostatečný příjem na pokračování v navyklém stylu života a pokrytí s tím spojených, stále se zvyšujících, nákladů. Tou dobou už začala nová generace nespokojené mládeže imitovat to, co odkoukala od Dionýských goths. Převzali si temný styl oblékání a byli přesvědčeni, že všechna ta pochmurná a opovážlivá hudba byla napsána přímo pro ně. Stereotypní životní styl tehdejší doby byl už tak dost odvážný, aby ještě vydráždil jejich znuděnou a životem omrzelou představivost. Takzvaní "kindergoths", nebo "babybats" se ale téměř bez výjimek setkali s odmítnutím a až nepochopitelnou nelibostí jak ze strany rodičů, tak setrvávajících členů prvotní gotické komunity. Těch několik málo původních goths, kteří chtěli přijmout nově utvořené skupiny, se setkalo s nepřátelskou chladností a vztekem těch, kteří už byli jinými gotiky odvrženi nebo se o jejich přístupu doslechli. Rozkol mezi "old school" a "new school" se ještě zvětšil díky označením "pozér" a "faux goth" (falešný gotik), jimiž se obě strany vzájemně osočovaly.

V devadesátých letech byly uměleckost a filosofie, dřívější hnací síly gothic kultury, velkou měrou nahrazeny pózou a módou. Zbývajících nemnoho old school goths se společně se svými "žáky" stáhli do undergroundu. Od nově povstalého gotického hnutí se distancovali - nechtěli mít nic společného s jeho příznivci, které považovali za povrchní povýšence, věnující příliš pozornosti tomu, co média považují za gotické. V jejich očích byli noví goths další skupinkou feťáků posedlých image, kteří nemají kromě své pózy a stylu oblékání co nabídnout. Názory new school goths na starší členy nebyly o moc lepší.

Během několika posledních let objevily oba tábory internet, který jim poskytl prostor jak pro jejich projevy, tak další souboje mezi generacemi. Kupodivu příchod snadného přístupu na internet podnítit mezi nejmladšími goths vzrůstající zájem o tvorbu a sebevyjadřování, čehož si zakládající gotici vždy tolik považovali. New school goths nebo "Goffs" jak si mnozí z nich začali říkat, se tak přiblížili těm původním asi více, než si, jak se zdá, chce protější strana přiznat. Snad se tento trend na síti udrží a bude přinášet do scény čerstvou krev a nové vyhlídky. Konec konců, nejkrásnější květy vždy vyrůstaly z hrubší půdy.

Na závěr pár skvělých příkladů lidí, které považuji za "pravé goths"

Alicia Porter - která je nejen talentovaná, kreativní a přímá v podávání faktů, ale také se opravdu zajímá o gothic subkulturu a hlavně se pro ni snaží něco udělat (btw. její stránky http://www.gothicsubculture.com/ stojí za podívání)

G.L.U.M.E - "The Gothic League of Unity, Mysticism, and Enlightenment" (Gotická liga svornosti, mystiky a osvěty) - drobná, ale ve své době ojedinělá organizace pokoušející se spojit goths z celého světa, potlačit všechny negativní mýty a nepravdy o gotické subkultuře a podat o ní zbytku světa správné informace

mohlo by vás také zajímat

Komentáře

[50] jo, to je přesně ta čestina... všude jinde na světe se používá goth pro označení člověka, jen Češi musí být zase něco extra... chjo...
Onnea: Nema cenu se s tebou bavit, nebo ti neco vysvetlovat, odpovedi se stejne nedoscka. Proste a jednoduse, ja nevidim ze jsi goth a ty nevidis, ze jsem ja. Tot vse.
Judytha: no tak ted se zase válím smíchy po zemi :D:D:D:D:D ty jsi hlavně normálně blbá, jinak bys začala přemýšlet o tom co píšeš, jak tady, tak i na tvém blogu :D:D
a já především nemá potřebu všude rozhlašovat jak velkej temnej goth jsem...
Onnea: Když už jsi psala o Siouxie...tak ti klidně můžu poslat klip, kde je slečna v černé na koncertě. A to že chodím v černé znamená že jsem ZloGoThyCKý pozér jo? Kdybych chodil v triku Dark Funeral, ověšený baphomety, obřími stahováky a obrácenými pentagramy, taky nemusím být pseudo-kinder-neo-satanista.
[40] ne hudba, ale hudebníci ;-)<br />jasně, je to můj názor, ale vyznavači určitého stylu se oblékají jako členové jejich oblíbených skupin, kdyby mnou už zmiňovaný Peter Murphy nosil já nevím třeba křiváka, tak by se to stalo běžnější v subkultuře, členové dnes kultovních skupin dali základ a móda se dál vyvíjela<br />stejné je to v metalu i punku<br />jak jsem napsal jen můj názor
[55] prosímtě, jasně že ta černá barva ke gotice patří, ale nepíš "většinou" když to většinou není...
Nj tak jasně, že patří tady jde taky o to působit nějak na okolí a já rád působím, nj a to jako jsem děsnej pozer jo? :-D někdo v černé chodí, někdo ne, je to jen a pouze na něm nebo ne? A hlavně je to uplně jedno...Omg tahle hádka je naprosto k ničemu Judyth bude považovat gothiku za životní styl plnej depresí, žiletek a já nevím čeho všeho ještě, (což je Emo milá Judyth ju?) bude se považovat za gothičku a nikdo na tom nic nezmění. A pokud jde o to, jak se píše gothika nebo gotika, je mi to jedno, důležitý je co si pod tím dokážeme představit ne? takže se nehádejte, protože jak už tady někdo řekl, po netu to ani nejde :-D
[55]musis...:D
Blackeye69: Ziletek a depresi? Kde jsi na tom byl? ze to mam na blogu neznamena, ze je to soucasti gothiky, i normalni lidi tim muzou trpet, stejne jako gothici.
Nightmaster: A taaak by ti to sluselo :-D promin, vtipna predstava, jen jestli by jsi tu horu kovu pri vetsi prochazce utah... :-)
[58] když jsem se začala o gotiku zajímat, byla jsem jediná ve škole kdo chodil pravidelně v černé... tehdy to bylo a provokaci... dneska už ne, když dneska chodí v černé každý druhý goth, emař či metalák...<br /><br /><br />ale ano, souhlasím s tím, že Judyth to vysvětlit nejde, že je to nemožné... a to z mnoha důvodů, které už řešít nebudu... omlouvám se za to, že jsem rozjela tuhle nesmylsnou debatu a zaspamovala to tady...
Onnea, dobře ale proč ke gotice patří, když ji goths teda většinou nenosí? Nechci se hádat, mně je to i vcelku jedno, každý má svůj styl a vkus.
[63] nemůžeš říct že je něco většinou, když to většinou není, o to mi jde...
[51]Zase vedle, neschazuj tolik Cechy, nezaslou zej si to :-x
[65] že ne? Já si myslím, že jo...
Jestli bych mohla vztoupit do debaty. Tak hudba X myšlenky, snad v hudbě jsou texty a texty jsou snad myšlenky, tak proč to oddělujete. Dále myslím, že podle barvy oblečení nepoznáte ty pozéry nebo jak jim říkáte, ti se odhalí jen co otevřou pusu a taky tím svým projevem. Já osobně chodím často v černé, ale to má příčinu v něčem jiném, tím vás tady nebudu zatěžovat. Za gotha se už nepovažuju, protože to jenom ztěžuje život a taky mi to příjde dost divné, říct něco takového sáma o sobě. Jak již tady bylo řečeno, nechám to na druhých.
**Innocentia napsal/a:** >>Za gotha se už nepovažuju, protože to jenom ztěžuje život<<<br /><br />What the...? Jak můžeš říct něco takového? To to u tebe byla jen image, že říkáš, že ti to "jenom ztěžovalo život"? To mi příjde jako hovadina. Jistě, někdy to může být trochu překážkou, ale přece pokud se cítím "být Gotik" (Gotik Gotik Gotik - pro Onneu :-D ), tak s tím nepřestávám. Naopak pokud mě to obtěžuje, pak nejsem Gotik, ale "pozér"... Si myslím teda ;-)
jo, taky moc nechápu jak to má jako ztěžovat život... pokud se člověk v nečěm najde, tak to jeho životu něco dává ne?<br />Ádo, neprovokuj...
Jo když se najde, ale už mě nebaví furt se obhajovat a hádat se s někým jsi goth nejsi goth, nejlepší je se neřadit nikam. Já tím nemyslela jen image. Možná jsem to blbě napsala. Mě už prostě nebaví ty hádky, já poslouchám gothic rock, ale nebudu se považovat za gotha, protože tak se vyvaruju mnoha střetům, které mi už fakt připadají hloupé. A mě neobtěřuje gotika, ale lidi....nenapadá mě jak líp to napsat :-(
chápu
[38] rozumnej nazor ;-)
Innocentia: Ave! Jak se vubec mas? V srpnu budu zase kousek od tebe, co ty na to? Prijedu, nebo Bravantice, jak se ti to hodi. Tvoje prispevky chapu, taky me to unavuje, na druhou stranu se tak vidim sama a nazory druhych me nezajimaji, asi tohle slovo me nejvic charakterizuje...Radsi si svoje uvahy necham pro sebe, zas by to hromada lidi obratila proti me. Zatim ahoj.
XD
Zdravím, srpen je ještě za horama, nevím co bude....no tak tvoje názory ti nikdo brát nemůže, máš na to právo, ale moje názory jsou trochu jiné, změnily se od té doby co jsme se viděly naposledy....
Innocentia: Prijela bych klidne v cervenci,ale to jedu s pritelem do Tater. Dam ti vedet, jak tam asi budu, jsem zvedava, co se zmenilo. Zatim
DĚCKA, TOHLE TADY NENÍ CHAT, TOHLE SI PIŠTE V SMSKÁCH NEBO MEJLECH, NE NA FORUM CZS! (Judyth & Inna)
právě...
:-P
Ty krásko tady je to jedna hádka za druhou!!<br />Já si myslím, že se gotika nedá definovat a každý ji bere nějak jinak.<br />Je to každýho věc jak ji bere ale rozhodně nechci nikomu brát ideáli o gotice ať si říká kdo chce co chce. Každý si myslí že ta jeho "gotika " je ta jediná správná ale to samo sebou není pravda.<br />Vyložte si tenhle text jak chcete.<br /> ;-) :-|
Jo, kazdy si mysli ze ta jeho gotika je spravna... tak tohle si mysli dnesni goticaci, ne gothi... a gotiku neumeji definovat jen ti, kdo ji neznaji...
Tak se ti omlouvám, že jsem sem neco napsala a jestli ti to vadí tak se jeste jednou opravdu omlouvám. A to ze sem napsala, ze se nedá definovat, tak sem to nápsala spatne dá se definovat , ale je to na hodiny. A jeste jednou se teda omlouvám.....
Prestan se omlouvat a zacni premyslet, tim mi udelas vetsi radost... ovsem premysleni je dost tezka zalezitost, ja vim...
Proč by mělo být definování gotiky na dlouhé hodiny?Když se zeptáš punkera nebo hipíka o čem je to jeho,tak bude taky potřeba mnoha hodinové vysvětlování o co jde?Ne,lze to vysvětlit celkem snadno a rychle a s gotikou to je nejinak,pokud člověk nemíní vykládat její historii od A do Z.jenže někteří lidé asi mají potřebu za tím hledat víc než v tom je,taková zvláštní forma megalomanství...
nechci vas urazit ale tahle hadka mi zacina byt pro smich 8-O
mne jsou pro smich vsichni goticaci a tak to nikoho nezajima...
Nerada bych se dostala z někým do křížku...takže se napíši jen něco málo....<br />Gothic styl je podle mě, pro každého o něčem jiném. Pro někoho je na prvním místě hudba, pro někoho myšlenky, pro někoho filozofie, pro někoho gotické šaty, korzety a černé oblečení, pro někoho make-up. Avšak pro mne je to od každého trochu....Hudbu mám ráda, proto je u mě na čestné místě. Ráda mám černou, proto ji i ráda osím, zajímám se o umění, proto je u mě taky důležité, a je toho víc, ale to už se psát nebudu. Vím, že se určitě najde spoustu lidí, kteří si to představují jinak, ale tohle je pouze můj názor, ale jse schopna akceptovat i nározy jiné a možná si z nich i něco vzít. ;-)
Takže.. Je to naozaj veľmy pekný článok....... a ja si myslím, že Goth je naozaj pre každého niečo iné.. Pre mňa je to jediný životný štíl ktorý poznám... Už od detstva som bola trochu iná ako ostatné deti.. A postupne sa to len stupňovalo. Stále ma fascinovalo všetko temné a to aj do dnes... Ide to somnou celý život.. Milujem noc pretože je krásna. Mesiac keď je spln pretože ma napĺňa pocitom ktorý nedokážem opísať.. Milujem temnú krásu cintorínov a chuť trpkých sĺz ktoré niesu nikdy vyliate zbytočne. V Goth Style nevidím žiadnu rebéliu ani nejakú organizovanú čiernoodetú skupinu Ľudí čo sa tvária ako neviem čo.... V Goth je pre mňa "miesto" kde sa môžem ukryť a byť sama sebou.. Žiaden môdny trend alebo niečo podobné. Aj keď musím povedať , že Goth móda je krásna.. Ale nosiť to iba preto , že je to pekné z človeka nespraví Gotha :-D Premňa je to proste celé o pocitoch.... :-( :-| :-)
Skvely clanek...ja jsem si taky drive myslela ze ke gothice patri jen hudba, sana ji mam na jednom z prvnich mist, ale na tech dalsich, jsou pocity a premysleni, at uz je to o smrti, nebo o zivote, o tajemnych bytostech, nebo tech co ziji mezi nami..kdyz jsem sama a smutna, tak si pisu basne, pomahaji mi, odrazim do nich sve pocity, takze gothic styl kazdy pojima jinak, ale pro me to je hlavne o premysleni a hudbe...cernou barvu nosim, ale taky ne porad...Ale kazdy ma svuj nazor.A souhlasim s Jemneou, ze kazdy to pojima jinak.
ten clanek je supr....je to tak jak jsem chtela vedet....nejde jen o muziku,jde o to jak to clovek bere......kazdy vi svy...kazdy vi kousek..nekdo zase to nekdo zase tamhle to... nemuzeme mit vsicni stejne nazor. to by bylo des...ale abyste se tu hadali a prokazovali svou, to nema cenu ne? kdyz ma v poctate kazdy pravdu... kdyby ste se dali dohromady.....a rekli vsichni to co vite bylo by to zajimavejsi...a mozna by jste se dozvedeli i neco jinyho.......... ;-)
nic moc :-x**
ale kdy seto vezme mohla jsem si uděla referrát na děják :-) :-D :-P :-D :-) :-)

Přidat komentář

Zadej správnou odpověď.