Rady pro psaní

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML tagy: a, em, strong, cite, code, ol, ul, li, dl, dt, dd. HTML markup is restricted using the htmLawed filter to make input text more secure, and standard- and admin. policy-compliant. More details about the restrictions in effect may be available elsewhere, such as in the text of the filter-tips of text formats that use htmLawed and on the forms for configuring text formats.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se rozeznávají automaticky . Automaticky se vloží značky pro zalomení řádku <br />, začátek <p> a konec </p> odstavce. Pokud nejsou odstavce rozeznány, jednoduše přidejte pár prázdných řádků.