CHELSEA WOLFE (usa) + A Dead Forest Index (nz/Pop Noire) + Dave Heumann (usa/Thrill Jockey)

Datum: 
13. 11. 2015, Pátek
Místo konání: 
Divadlo Dobeška, Jasná I. 1181/6, Praha 4
Vstupné: 
350 CZK/ 450 CZK