Co je Gothic?

Překlad dalšího článku zabývajího se gotickou subkulturou. Hned v úvodu chci zdrůzanit, že NEJSEM autorem textu, ten jsem pouze přeložil. Píšu to proto, abych zase neposlouchal na fórech, že píšu bludy - jak to bylo, tak jsem to přeložil, ačkoliv osobně považuji některé názory a definice za poněkud nepřesné. Díky za pochopení, pokud narazíte na další články o goths v angličtině, dejte mi, prosím, vědět.

 

Napsala Adrya Stinbridge
Přeložil Ezechiel
Zdroj: http://www.author-me.com/nonfiction/whatisgothic.htm

Gothic. Slovo, které vyvolává různé, někdy až vášnivé reakce mnoha lidí - ať už těch, kteří jsou součástí této komunity, nebo těch, kteří se na ni dívají zvenku. Co přesně 'gothic' znamená? Kdo jsou goths, a v co věří? Jak dlouho už jsou kolem nás, a jaká je jejich budoucnost?

Slovo 'gotický' bylo nejprve používáno k identifikaci skupiny starověkých evropských kmenů. Gótové mají podle četných domněnek svůj původ na ostrově Gottland u Dánského pobřeží. Postupem času se kmeny početně rozrostly a zesílily natolik, že roku 410 vydrancovaly slavnou Římskou říši, a vládly Evropě po dalších 250 let, dokud se pomalu nevytratily z historie.

Je důležité vědět, odkud se slovo 'goth' (česky 'Gót') vzalo, ačkoliv je hned v úvodu nutno poukázat na rozdíly mezi starou gotickou kulturou, a fenoménem moderní gotické kultury. Staří Gótové byli kočovní lidé s pověstí krutých násilníků, kteří ovšem byli podle dochovaných zdrojů velmi zbožní (jejich víra byla postavena na uctívání pohanských božstev). Termín 'gothic' tak, jak ho vnímáme dnes, je užíván k označení subkultury, založené především na osobitém stylu umění, literatury a hudby. Některé formy gotického umění se sice datují až do 12. - 15. století, nicméně například termín 'gotická hudba' (která je odpovědná za největší rozmach a rozvoj současné gotické subkultury) jak je vnímán dnes, je pojmem, který se používá již téměř výhradně k označení 'novodobé gotiky'.

Moderní goths se od starých Gótů liší například tím, že nejsou součástí dominantní kultury, ale subkultury. Dalším rozdílem je třeba náboženství. Tam, kde měli Gótové jasně stanovený náboženský systém, nejsou moderní goths vázáni žádným určitým náboženstvím. Samozřejmě se mezi nimi najdou i pohané, ale mnohem víc goths jsou křesťany, židy, katolíky, nebo ateisty. Moderní goths mají sklony k rozmanitosti jak sociálních, tak politických názorů, což vnáší do kultury ideovou barevnost. To, co drží gotickou komunitu pohromadě je náklonnost k hrůze (děsu), touha po romantice, a uznávání 'temné estetiky'.

Moderní historici počítají vznik gotické subkultury do pozdních 70. let 20. století, kde se vyvinula jako odnož punkového hnutí v Anglii a USA. Předtím, než se podíváme blíže na gotickou subkulturu, je vhodné se podrobněji seznámit s tím, co to je punk a jak vznikl.

Původně vyrostl punk z nespokojenosti s populární hudbou 70. let, ačkoliv mnoho lidí ho bralo spíše jako živoucí prostředek politické a/nebo sociální rebelie. Mainstreamová kultura 70. let byla živena vyumělkovaným, tupým, nemotivovaným rock and rollem, a lacinou taneční hudbou bez nápadu. Válka stále zuřila v zapařených (a spálených) lesích Vietnamu a jak Amerika, tak Británie byla uprostřed ekonomického úpadku. Z tohoto sociálního a politického klimatu vyrostl punk v rozhněvaný požitek, ventil napětí ve společnosti.

Ačkoliv punk nebyl ve své době zcela novým hudebním směrem (MC5 v pozdních 60. letech jsou obecně uznáváni jako důležitá a ceněná 'pre-punková' kapela), do konce 70. let se neuchytil. První vlna kapel typu The Ramones, Stooges a Sex Pistols zplodila nové kapely, formované fascinovanými diváky, kteří poznali, že se děje něco velkého.

Pozorní hlídači klidu mainstreamové společnosti si povšimli punkové antisociální rebelie, a poněkud znervózněli při představě, že by se toto hnutí prosadilo. Radiové stanice proto nevysílaly punk, v klubech nebyly punkové koncerty, a policie ostře sledovala punkové fanoušky, kdekoliv se objevili.

Punk byl syrový a plný pocitů. Lidé, kteří žili poblíž scény se o ní dozvídali buď ústně, nebo prostřednictvím fanzinů. Ostatní se však o punku vůbec nedozvěděli ještě léta po tom, co první vlna punku již dávno odezněla. Punk nabyl své síly bez Internetu, videoklipů, nebo vystavování v rádiích. Byl to underground, a punks trvali na tom, aby to tak zůstalo.

Koncem 70. let začala druhá vlna punku. Tehdy mnoho mladých lidí již alespoň slyšelo, nebo se přímo účastnilo punkového hnutí. Noví příznivci přicházeli na scénu a nové kapely se formovaly v obrovském množství. Spolu s novými lidmi a kapelami přicházely i nové zvuky a styly, některé přímo vycházející, nebo postavené na klasické tříakordové písničkové struktuře.

Industriální hudba spatřila světlo světa počátkem ranných 80.tých let s takovými, jako byli Throbbing Gristle, Kraftwerk a The Human League (před albem "Dare"), kteří dláždili cestu následovníkům žánru. To se začalo široce nazývat 'novou vlnou'.

Jedna čtyřčlenná punková kapela jménem Warsaw se také objevila roku 1977 v anglickém Manchesteru. Stejně jako mnoho vrstevníků, ani oni neuměli moc hrát, nicméně energie, která byla cítit ve zvuku a výrazu kapely byla mocná a ojedinělá. Původní styl kapely byl během měsíců potlačen, a členové rozhodli o změně jména na Joy Division. Tento název byl díky svému kontroverznímu odkazu na nacistické Německo mnohokrát diskutován, nicméně sami členové kapely popírají jakoukoliv spojitost s nacionálně-socialistickými názory, čemuž nahrával i fakt, že jejich texty neobsahovaly ani stopu rasistické ideologie. To, co evokovaly texty Iana Curtise byl pocit bezmoci, beznaděje a zoufalství. Kapela se posunula od rozzlobeného tříakordového punku k něčemu zcela novému a daleko temnějšímu.

Byl to nový zvuk, který manažer Joy Division, Anton H. Wilson, nazval 'gotickým', a dal tak jméno celému hudebnímu směru, který se rodil.

Další kapela, která začínala jako přímočaře punková skupina, aby posléze postupně změnila svůj zvuk v daleko temnější verzi punku byli Siouxsie and the Banshees. Ti, společně s Andi Sex ze Sex Gang Children byli rovněž označováni jako 'gotičtí'. UK Decay a Bauhaus byli během svého vývoje výrazní především pozoruhodně temným, zahloubaným a punkoidním zvukem.

Zatímco některé ranné kapely byly označeny za 'gotické' svými vrstevníky, kapely a fanoušci se vesměs této škatulky nedrželi. Ve skutečnosti byla ranně 'gotická' hudba mnohem častěji označována jako 'deathrock'. Deathrock byl výrazně ovlivněný punkovým zvukem, na rozdíl od toho, co začalo být chápáno pod pojmem 'gotický' v průběhu let.

V USA, zejména na západním pobřeží, vyrostl deathrock nezávisle na britské scéně. Rannými průkopníky zde byli Misfits, 45 Grave a Christian Death (pár let po rozpadu kapely odhalil zakládající člen Rozz Wiliams, že pobuřující název kapely byla jen narážka na populární západní kulturní ikonu Christiana Diora, čímž některé příznivce hluboce zklamal).

V Británii se deathrocková scéna soustředila a kvetla v malém klubu zvaném Batcave. Právě zde začínaly kapely jako Bauhaus, Alien Sex Fiend, The Sisters Of Mercy a mnoho dalších později zvučných jmen. 'Batcave scéna' je považována za základní kámen v mozaice moderní gotické scény.

V polovině 80. let se deathrock posunul o něco dál od svých punkových kořenů. Zatímco deathrockeři pokračovali v odporu proti mainstreamové západní kultuře a komercializaci umění, sama deathrocková hudba a styl se začala jemně měnit. Větší používání kláves a bubenických automatů přivedl zcela novou skupinu příznivců. Postupně začali tito lidé označovat sebe a hudbu, kterou poslouchají, za 'gothic'.

Gotická hudba byla, podobně jako deathrock typicky pochmurná, tak nějak temná. Skladatelé používali pestrou škálu nástrojů, ačkoliv nejčastější bylo klasické obsazení kytara, basa, bubny (nebo automat) a klávesy. Písně byly skládány a hrány převážně v pomalejších tempech, a v hudebně temnějších tóninách (používaly se především dórská, frygická, nebo lydická ). Jako protiklad heavy metalu a dalším mnohem častějším formám rock and rollu používali gothičtí muzikanti rozsáhlá sóla, kvákadla (wah pedaly), flangery, nebo dvojkopáky (dvojšlapku) jen velice zřídka.

Textařsky má gotická hudba kořeny v gotické literatuře. Převažovala témata smrti, osamělosti a romantiky. Gotičtí textaři se zpravidla vyhýbali zjevným politickým poselstvím, ačkoliv ve spoustě textů jsou jemné narážky patrné. Punkové texty byly charakteristicky přímé, zpěvné, často vulgární, řešící závažná sociální, nebo politická témata. Texty v gotické hudbě se liší důrazem na umění i styl - slang a vulgarismy se téměř nepoužívaly.
Styly gotické hudby zasahují od světlých, snových počinů, až k těm temným a hrůzným. Zatímco některé kapely dosáhly jistého komerčního úspěchu (The Cure, Siouxsie and the Banshees), většina jich zůstala před zraky mainstreamové kultury skryta. Většina gothic/deathrockových kapel ovšem stejně nebyla 'běžnému posluchači' snadno přístupná, jak kvůli stylu a zvuku hudby, tak kvůli její dostupnosti.

Příznivci gotické hudby vždycky důsledně drželi popovou kulturu dál od scény - ve skutečnosti by jich většina odpověděla 'ne', kdyby se někdo z 'nezasvěcených' zeptal, jestli jsou doopravdy 'goths'. Stejně jako punk, i gotická subkultura zůstala nedůvěřivá, možná až opovržlivá k mainstreamu. Goths chtějí mít od 'středního proudu' pokoj.

Počátkem 90. let začaly být v kurzu neoindustriální kapely typu Ministry, nebo Nine Inch Nails, a slavily komerční úspěch v rádiích a MTV. I když tyto kapely poslouchá dost goths, jen málo z nich je považuje za 'gotické'. Tou dobou již bylo možné tušit, co se odehrává - subkultura, kterou si goths tolik užívali a hýčkali, byla pomalu ztékána přílivem fanoušků odkojených neoindustralem a dark metalem.

Jak NIN a podobné kapely získávaly ještě větší komerční úspěchy, media začala jejich hudbu a příznivce nesprávně nazývat jako 'gotické'. Přibližně tou dobou začal společný tlak vydavatelství na posluchače se svými náklady 'alternativní' hudby. NIN do tohoto schématu zapadli dokonale, jelikož jejich hudba byla zvukově odlišná od rockových kapel a zároveň komerčně životaschopná. Lidi, kteří v životě neslyšeli industriální hudbu si koupili "Closer" a hned se začali považovat za 'industrial goth' , a to navzdory faktu, že NIN byli stěží alespoň opravdovou industriální kapelou.

Mladší lidé byli fascinováni gotickým temným vzhledem a zvukem, ačkoliv jen pár z nich si uvědomovalo rozdíl mezi tím, co je gothic, a tím, co hudební vydavatelství a MTV jako gothic označovalo. NIN byli ovšem jen počátek komerčního obléhání scény.

Tou dobou, co NIN úspěšně útočili na zlaté příčky v hitparádách, téměř neznámý a poměrně upřímně vypadající hudební vydavatel jménem Brian Warner pozoroval sračky v pop music a ucítil správný čas pustit se do kariéry industriálního umělce. Dal dohromady pár muzikantů z okolí Floridy (The Spooky Kids) a přijal umělecké jméno Marilyn Manson. To bylo jeho pravděpodobně nejlepší životní rozhodnutí vůbec. Warnerova hudba nebyla gotickou komunitou dobře přijata. The Spooky Kids pracovali stylem, který je nejlépe předepsán pro populární hardrockovou, nebo metalovou kapelu, a Warnerovy texty byly často hloupé, většinou postavené na nenávisti. Jeho kapela předělala a vypustila do světa píseň, kterou původně napsal Charles Manson - vrah, který o sobě tvrdil, že je Ježíš Kristus.

Goths často psali o děsu a hrůze, ale bylo vše bylo v souladu s pochmurným stylem romantismu. Texty Briana Warnera byly sprosté, podněcující vztek, odcizení, konflikty a nenávist. Hybnou silou za Marilynem Mansonem byla záměrná a cílená snaha popouzet, upozornit na sebe šokováním veřejnosti. Goths se snažili tvořit umění a mít pokoj od okolního světa. Tam, kde měl Manson nenávist, měli goths krásu a padlou romantiku. Je proto důležité odlišit Warnerův projekt a typickou gotickou kapelu. V polovině 90. let Manson vyhodil The Spooky Kids a podepsal smlouvu u velkého vydavatelství. Jeho jméno se brzy začalo objevovat ve všech novinách i televizních a rádiových talk show po celé Americe. A ke zděšení spousty lidí z gotické komunity se začali Masonovi fanoušci v mediích nesprávně označovat jako 'goths'. Ironií je, že většina goths neměla Mansona ráda, a většina Mansonových fanoušků si nebyla vědoma o čem gotická hudba doopravdy je.

Jak se Manson stával slavnějším a slavnějším, hlavně díky vystavování v MTV a urážlivým komentářům v rozhovorech, jeho fanouškovská základna rostla jako z vody. Začaly se objevovat skupiny, které Mansona napodobovaly. Okolo Briana Warnera se vyvinula zcela nová komunita, kterou média nebyla schopna odlišit od gotické subkultury. Pro ně to bylo to samé, navzdory tomu, že gotici začali být výraznou měrou zaměření spíše proti Mansonově hudbě a jejím stoupencům.

Návštěvnost v gotických klubech po celém světě v polovině 90.tých let notně poklesla. Od té doby, co začaly být populární kapely typu NIN, a další hudební tělesa, nesprávně označované za 'gothic', lidé, kteří doopravdy goths nebyli, naskočili do vlaku s názvem industrial, nebo shock rock a přesunuli se na jinou klubovou scénu. Jiní sympatizanti gotické kultury si našli práce a rodiny, a nebyli již schopní zůstat nadále na scéně aktivní. Ti, kteří zůstali, zaznamenali další vývoj gotické hudby. DJs, kteří pracovali v gotických klubech začali na playlisty zařazovat čím dál víc EBM, neo-industrial a dark techno. To bylo sice vítáno hlavně těmi, kteří navštěvovali klubů za účelem tance, avšak výsledkem bylo, že spousta lidí ze scény zvolna přestala do klubů chodit.

Tou dobou se začal s gotickou subkulturou zvýšenou měrou spojovat fetišismus, zejména díky 'dokumentárním' pořadům MTV a dalšími lidmi mimo kulturu. Po incidentu v Colombine High School (viz minulý článek o goths - pozn. Ezechiel) byla navíc gotická komunita mylně spojována s násilím. Dva teenageři, kteří páchali zvěrstva (říkali si 'Trenchcoat Mafia', se ve skutečnosti vůbec o gotickou hudbu nezajímali, poslouchali metal a některé industriální kapely, a stejně tak nebyli součástí gotické komunity.

Navzdory všem těmto negativům a apatii se koncem 90. let objevilo několik velmi dobrých hudebních uskupení. Kapely typu Changelings, Faith and the Muse, a The Crüxshadows pokračovali v provozování nové, kvalitní gotické hudby pro ty, kteří zůstali. Nové kapely začaly koncem 90. let přitahovat pozornost některých nezaujatých hudebních fandů, ačkoliv si razili svou cestu, neúčastny a nespojovány s gotickou scénou.

Jedním z přelomových zjevení se stalo uskupení Cinema Strange. Ti představovali nové hnutí, které bylo nazváno 'newgrave', ačkoliv častěji bylo zasvěcenými příznivci nazýváno jako 'deathrock'. Hudba CS připomínala staré 'Batcave dny', kdy vládly potrhané síťoviny a punkem ovlivněný dark rock. To, co činí Cinema Strange jedinečnými je nový život, který vdechli zapomenutému žánru. A fanoušci ze všech koutů světa reagují.

Deathrocková scéna vyklíčila v Kalifornii, New Yorku a Německu, a další země budou během příštích let jistě následovat. Nová krev deathrockerů se vrací ke svým kořenům - už žádné blýskavé kožené boty na podpatcích, žádné biče a řetězy, žádný počítačový, automatický karaoke industrial, žádné pozérské scény.

To, co bylo staré, je opět nové, a zdá se, že napodruhé dokonce ještě lepší!

mohlo by vás také zajímat

Komentáře

Kezby bylo vice takovych klubu jako je Ghoul Shool...
To mi povídej...a ké? by bylo dostatek lidí v ČR, který by do nich chodili....
Hmmmm.....cesi jsou na tohle moc.....staromodni?..to bude asi to spravne slovo
Pěkný článek...to sem se dověděl věci.A já si v?dycky myslel ?e misfits hráli punk a on je to nějaky deathrock či co?! :-)
ja zacinam cim dal tim vic zjistovat ze skatulky sou uplne na ***** a to sem si driv v tom dost liboval :-) vsechno vzdycky proradit k urcitemu zanru...
[3] Tak to má?, Same, asi bohu?el pravdu....tahle komunita tady prostě holt nemá tradici, a příjde mi to jako chyba.....tak co s tim uděláme? :D<br /><br />[4] JJ, taky jsem měl Misfits zařazený do punku, a o ?katulce "deathrock" jsem se pořádně dočetl z tohohle článku...na druhou stranu, nikdo nemá patent na rozum, tak?e kdo ví, třeba autorka jen tak plácá...ale jinak mi při?el clekem zajímavej, tenhle článek....<br /><br />[5] S tim bych souhlasil...?katulky jsou leda tak k tomu, aby jsi přiblí?il kapelu někomu, kdo jí nesly?el...nebo takk něčemu... :D
[6]Mno vzdyt uz neco planujem ne? :D My musime tu tradici vytvorit, to je ten problem... :-)
che, no tak se slo?íme, zalo?íme svůj vlastní goth klub, kam budou pou?těni jen ti "opravdoví" goth...pokud mi vyjde můj momentální pokus (tzn soutě? nakladatelství Trifid->vydání kní?ky), tak u? máme docela slu?ný základ...(20 000+honorář podle úspěchu...:-) Tak dr?te palce, a? to vyhraju a mů?eme to roztočit...přinejhor?ím vás v?echny pozvu na jedno...
[8]Budu fandit:-) mno to by ten honorar musel byt tak 1M pac 20k je na provoz klubu, byt sebemensiho, malo:-)
...umělecké jméno Marylin Manson. To bylo jeho pravděpodobně...<br />-ma to byt Marilyn Manson(najprv i, potom y).<br />Inak pekny clanok :-)
[9] Tak to má? bohu?el pravdu, hombre, 20 k je tak nájem, elektrika........a tim bychom hasli.....to fakt nejni ?ádná prdel, provozovat klub... :-/<br /><br /><br />[10] ?marjá, mno vidí?, díky za upozornění, jak jsem byl v tom překládání, tak jsem to přelo?il i s chybama... :D Jdu to opravit... :-) Díx ;-)
[10] Akorát koukám, ?e jsem to tam nechal jenom někde....ale u? by to mělo bejt opravený celý... ;-)
[1] Drakkar je podle mne něco na styl tohohle.............. ani popíkaři tam nelezou a 95proc lidí tam sou goths,,,,
[13]hmmm uz jsem o tomhle podniku slysel....to je v Brně ne?
[9] mno, my máme velkej barák, tak stačí a? se odstěhuje matka mýho fotra(nejlíp do hrobu- ne, vá?ně mi nevadí, ona mě toti? pořádně sere...), tak bude u nás vlná celá bytová jednotkla, tak?e bude stačit pár úprav...che, je to sice prdel světa, ale aspoň tam nepolezou nepozvaní:-)
[15]super tak prostory mame :D Ale je pravda ze muj celozivotni ses(uz asi od 8 let) je mit vlastni hospodu, ci klubik :-)
che, teprv teď jsem si v?imla, co chyb jsem stihla nasekat v tak krátkém příspěvku...=0) a kdyby to nevy?lo, tak dole (bydlím na kopci) ve vesnici je taková útulná hospůdka která asi brzo zkrachuje, páč tam soro nikdo nechodí, tak já tam zatím budu chodit, abych ji udr?ela v provozu a pak ji asi levně odkoupím...:-) (che, mají tam hezký barpult, celkem dobře se na něm spí...)
[17]Takovej barpult je dulezitej:-) Jenoho pak aspon neboli celej clovek kdyz spi zlamenej nekde na zemi:D
che, no, já čekala, a? pro mě přijede brácha, páč se mi nechtělo ?lapat ten kilometr k domu, a vono mě to nějak zmohlo, ostatně po ?estém půllitru a několika slivovicích domácí produkce není divu, tak jsem se tam poskládala, no?ky nahoru, oči vsloup...to byla taková ta akce typu mozek radí víc u? ne, srdce říká je?tě jednu, mozek je moudřej?í, moudřej?í ustoupí...:-)
Ten calnok celkom usiel, soms a podozvedal veci, heh niekto place, ze aka je gothic scena v ZC, ale co poviete na SK, to je uz fakt bieda oni si myslia ze The 69 Eyes je gothic, akoze pacit sa mi to paci, ale za gothic to nepovazujem a vlastne uz s tymi pozermi na chatoch nechcem hadat, racej pritakam a napisem clanok o tom ako su vsetci gothikmi, len ze pocuva tvrdeho HIMaka...co uz zivot ide dalej, ale tak ak sa rozbehne gothic ako kedysi bolo by to fajn... :-)<br />Este sa musim vyjadrit k tomu klubu, som aj ja nad takym premyslal, ale to by sa tam asi fakt muselo pustat to elektro aby tam niekto aj vliezol, den fici iba pop a techno, takze treba ist po peniazoch nie len po tom co sa nam, paci...bohuzial zivot nie je zahrada :sad:
Je?tě je v podobnym stylu udělanej brooklyn.
Je zde vidět,přehled a toho si cením.Rozepsal bych se,ale bylo by to na dlouho vždyt starého gotha.Bob 8-)
máte dobrý stránky a články...je to tu good ;-)

Přidat komentář

Zadej správnou odpověď.