Fotosoutěž "Gotika jako inspirace" odstartovala

Magazín Československá Fotografie a společnost Canon CZ od prvního prosince spustili fotografickou soutěž "Přes propast času". Ta si dala za cíl nejen vytvoření výjimečných souborů fotek, ale i rozšíření znalostí fotografů v oblasti historie a jejího vlivu na současnou hudbu, umění a tedy i fotografii.

Soutěž je určena amatérským i profesionálním fotografům, kteří budou moci prokázat své schopnosti při plnění náročných úkolů založených na představivosti, porozumění asociacím a obrazovým synonymům – ukázat, jak umí využívat výtvarné vyjadřovací prostředky fotografie pro vyjádření atmosféry mnoho staletí vzdálené doby, která má být sice výraznou a identifikovatelnou inspirací, ale neměla by vést ke snaze o prostou dobovou obrazovou rekonstrukci.

Vypsána budou celkem 3 soutěžní kola, vždy na jiné téma, které bude oznámeno po ukončení kola předchozího.

Tématem právě odstartovaného prvního kola je "Gotika jako inspirace" s uzávěrkou 1. března 2011. Ceny pro 1. - 3. místo jsou poukázky na nákup zboží v hodnotě 3000, 2000, a 1000,– Kč do Gothic Shopu Nosferatu, který taky vypisuje "Cenu Nosferatu", dotovanou poukázkou 5000,– Kč.

Soutěžní práce: Každý soutěžící může do soutěže nominovat minimálně 2 fotografické cykly o počtu 3–6 fotografií, z toho 1 cyklus na téma Gotika a 1 cyklus na téma Renesance. Do soutěže je možné zaslat ještě třetí cyklus, přitom si autor zvolí sám téma Gotika nebo Renesance.

Provedení soutěžních prací barevné nebo černobílé, přípustná je libovolná manipulace s obrazem, lokální odbarvení, montáže apod. Alespoň jeden cyklus na téma Gotika musí obsahovat dominantní barvy podle barevného schématu symbolizovaného draky níže (výjimku mají pouze autoři pracující výhradně s klasickým černobílým filmovým procesem). Barevné schéma je možné vytvořit i v postprodukci pomocí lokálních úprav.

Formát soutěžních fotografií: 15x23 až 20x30 cm.


csfotografie_draci


Upozornění: Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které budou pouhou reprodukcí či prostým dokumentem zachycujícím gotické stavby, jejich detaily nebo samotné předměty, byť historického charakteru, ale bez stylizace a atmosféry. Hlavním hlediskem při hodnocení bude výtvarné pojetí, vizualizace a vystižení emocí a atmosféry období gotiky a renesance, byť v moderním pohledu a pojetí, a obrazový soulad s některou z doporučených hudebních skladeb, u tématu Renesance s některou z doporučených skladeb patronů soutěžního kola - skupiny Blackmore´s Night.

Vyvrcholením soutěže bude velká stejnojmenná výstava nejlepších fotografických cyklů vybraných ze všech tří kol soutěže "Přes propast času". Výstavní zvětšeniny 30x45 cm z nejlepších cyklů pro zajištění jejich maximální profesionální kvality výstavy zhotoví pro autory ZDARMA náš ČS FOTOLAB.

mohlo by vás také zajímat

Komentáře

Pokoušela jsem se navázat konverzaci na fóru v topicu "vlastní tvorba" ale nějak se to tam všechno topí ve spamu, množícím se jak houby po nukleárním dešti....<br /><br />....účastníte se někto té fotosoutěže?

Přidat komentář

Zadej správnou odpověď.