Smrt v pražských muzeích

rsPřemýšlíte kam o víkendu? Chcete se dozvědět něco o historii a způsobech pohřbívání jinde ve světe? Národní muzeum připravilo pro své návštěvníky na sezonu 2014/2015 výstavní cyklus s názvem SMRT, který poukazuje na smrtelnost jako základní rozměr života každého z nás. Zatím jsou zahájeny první dvě expozice, ale dalších pět je již v přípravě.

 

 

 

 

 

 

Rituály smrti

O Halloweenu se otevřela nová expozice v Náprstkovu muzeu nazvaná Rituály smrti. Výstava představuje jak smrt vnímaly velké starověké civilizace i současné kultury v různých částech světa.

Smrt nebyla a není jen děsivým koncem. Někde se na ni lidé připravují celý život, jinde je jen jedním z mnoha momentů neustálého koloběhu životů. Ani pohřební obřady nejsou vždy smutné a vážné. Naopak, musí se pořádně oslavit. A zatímco někde zemřelý dostává bohaté dary na svoji další cestu, jinde je mrtvé tělo jen přítěžkem. A bát se zemřelých? Někde přicházejí s chutí strašit živé, jinde však jen žadoní o pokrmy a vodu, kterých se jim v posmrtném stavu nedostává.

Mezi vystavenými vzácnými exponáty vynikají preparované lidské hlavy zvané tsantsy z Ekvádoru, lebka předka domodelovaná hlínou a zdobená lasturami z Nové Guinee, japonská plastika stařeny sedící u řeky Zapomnění nebo indická malba obřadu Satí, rituálního sebeupálení vdovy na pohřební hranici manžela.

 

Adresa: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské náměstí 1, 110 00 Praha 1
Otevírací doba: Výstavu je možné navštívit do 23.2.2015 každý den mimo pondělí mezi 10:00 - 18:00.
Vstupné: Dospělí 100,- Kč a studenti 70,- Kč

Webové stránky: http://www.nm.cz/m/Naprstkovo-muzeum/Vystavy-NpM/Ritualy-smrti.html

 

 

3185-v-cmh smrt kmotricka interier 18

 

Smrt kmotřička

Výstava zaměřená na umělecké ztvárnění smrti – jednoho z nejsilnějších a nadčasových inspiračních zdrojů v hudbě, literatuře, dramatu, filmu či ve výtvarném umění. Prostřednictvím uměleckých děl vzniklých na území Čech a Moravy v průběhu uplynulého tisíciletí může návštěvník vnímat také obecně kulturní aspekty smrti a jejich proměny.

Mezi vystavenými vzácnými exponáty vynikají barokní tisky, unikátní kresby Josefa Čapka z koncentračního tábora, autografy Dvořákova Requiem a Sukovy symfonie Asrael nebo legendami opředený náhrobek Svatá holčička. Součástí výstavy jsou také originální díla známých umělců Olbrama Zoubka, Vladimíra Franze nebo Karla Stádníka.

K vidění jsou i památky lidové slovesnosti, iluminace na téma tance smrti z období renesance, barokní kancionály, unikátní kresby umělců, kteří prošli koncentračními tábory, ale i exponáty ze současnosti.

Název Smrt kmotřička odkazuje k lidovým písním a pohádkám. S postavou Smrti se návštěvníci mohou setkat prostřednictvím předmětů a hudebních ukázek z opery Smrt kmotřička od Rudolfa Karla. Připomenou si také všeobecně známá díla jako je Erbenova Kytice, kterou poznají v různých formách, například i v podobě komiksu.

 

Adresa: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, 118 00 Praha 1

Otevírací doba: Výstavu je možné navštívit do 20.9.2015 každý den mimo úterý mezi 10:00 - 18:00.

Vstupné: Dospělí 120,- Kč a studenti 70,- Kč

Web: http://www.nm.cz/m/Ceske-muzeum-hudby/Pripravujeme-CMH/Smrt-kmotricka.html

 

mohlo by vás také zajímat

Přidat komentář

Zadej správnou odpověď.