GOTHIC - HUDBA, STYL, HNUTÍ, SUBKULTURA I.

Pod tímto názvem se zde bude objevovat studie věnovaná gothické subkultuře, jejíž úvodní část vám nyní nabízíme. Postupně se v ní dočtete o hnutí, životním stylu, módě, hudbě a dalších oblastech s gothickou kulturou neoddělitelně spojených.

Autorka "Rivulet@sanctuary.cz":Rivulet@sanctuary.cz by touto cestou ráda poděkovala všem citovaným, díky jejichž materiálům a výrokům zveřejněným na webu mohl tento text vzniknout.

Dále je důležité upozornit, že informace obsažené v textu nemusí nutně reprezentovat názory všech. Vaše případné reakce nebo připomínky jsou vítány.


1 ÚVOD

Goth je schopnost najít umění tam, kde se zdá, že chybí; najít světlo v temnotě a přijmout celou jeho podstatu" (Jennifer Mason)[1]

Goth - slovo, které pro různé lidi znamená rozličné věci. Pro někoho několika slovný význam, se kterým se setká párkrát v životě, pro jiného životní styl, který formuje celou jeho existenci. Centrem naší pozornosti je totiž hnutí nazývané goth - hnutí, které svou extravagancí a výlučností omezuje množství svých příznivců.

Pro hlubší pochopení této problematiky je nutná znalost nejen okolností vzniku hnutí a subkultury samotné, ale především hudby, která byla klíčovým činitelem stojícím u jeho zrodu. A to ne jeden specifický hudební žánr, který by s určitostí vymezil ? ?toto jsme my a toto je zbytek světa? ? ale složitá směsice rozdílných žánrů, jejichž pojícím znakem je především temnota a dál jen to, že nejsou mainstreamem. Jak si povíme dále, gothikové (anglicky goths) a jejich hnutí není jednoduše specifikovatelné, nejen kvůli roztříštěnosti touto hudební různorodostí. Budeme-li se ptát, kdo jsou to goths a proč jsou právě takoví, jací jsou, můžeme velmi zjednodušeně odpovědět: jsou to ti, kteří poslouchají určitou hudbu, mají podobný styl oblékání (totiž takový, který je pro většinu společnosti nepřijatelný), jenž je opět ovlivněn tím co čtou, poslouchají, jakou osobní filosofii vyznávají. Jsou to lidé určité povahy mající specifické požadavky na to, jak by měl jejich život vypadat.

Hnutí goth je nejpočetnější ve Velké Británii a v USA, u nás je gothů v pravém slova smyslu (tak, jak se charakterizují v západních zemích) velmi málo - v České republice jich pravděpodobně není víc než 300. Zato existuje poměrně početná skupina lidí, v angloamerických zemích zvaná ?dark people?, kteří z některých myšlenek tohoto hnutí vycházejí, ale nepřebrali například stejnou hudbu. Protože skupinky takovýchto lidí můžeme u nás nacházet prakticky v každém městě a mnoho z nich se zajímá o prapůvodní myšlenky a historii gothického hnutí, může být tato studie adresována těmto lidem. Protože v českém jazyce chybějí základní informace o tomto tématu, nebudeme se primárně orientovat na českou scénu, ale pokusíme se naopak zpřehlednit obecné charakteristiky hnutí platné pro země, kde se nejvíc rozvinulo a kde je tedy nejsilnější.

V češtině zatím není dostupná téměř žádná obecná literatura k tématu. Proto patří k hlavním záměrům vytvoření přehledu o životním stylu a hudebních zájmech subkultury goths ? a tak zpřístupnění informací o tomto tématu v češtině. Studie se bude zabývat vznikem hnutí, historií a jeho původní filosofií. Velká část této práce pak bude věnována hudbě, která je pro goth a jeho členy inspirující, formující, sjednocující a uvnitř skupiny opět rozdělující. V neposlední řadě se zmíníme o tom, jak jsou gothikové spojeni s jinými oblastmi umění, ať již jako konzumenti, či tvůrci a iniciátoři. To totiž patří k jejich stylu stejně neodlučně, jako hudba.

________________________________________

[1] The Goth Culture: Its history, stereotypes, religious connections, etc. [online]. [cit. 2006-05-05]. URL: http://www.religioustolerance.org/goth.htm.
Český překlad dostupný na: http://sanctuary.mysteria.cz/rs2/?text=3-goticka-kultura-goth#kt

VYMEZENÍ POJMÙ

2.1 Goth

Etymologie slova goth sahá hluboko do historie. Termín "goths" původně sloužil k označení Germánského kmene Vizigótů, který se zúčastnil vyplenění Římské říše. Odtud byl v renesanci odvozen přívlastek "gothic", používaný jako hanlivé označení někoho, kdo je barbarský, necivilizovaný, bez vzdělání a "dobrého vkusu". Později sloužilo slovo "gotika" (anglicky "gothic") k popisu středověkého výtvarného slohu z období 12. až 15. století, který se vyznačoval typickou architekturou chrámů s lomeným žebrovým obloukem. Ve viktoriánské éře Anglie 19. století bylo toto označení používáno pro literaturu s hororovými a mysteriózními prvky ("gotický román", anglicky "gothic novel") od autorů jako byli Edgar Allan Poe, Mary Shelly nebo Bram Stoker. Termín gothic se zde ujal kvůli asociaci se starodávnou architekturou kostelů a hradů. Evokoval totiž představu něčeho temného a děsivého.[2]

Mimo výše zmíněné významy slouží v moderním jazyce slovo "gothic" jako označení názvu hnutí zrozeného začátkem 80. let minulého století ve Velké Británii, kolem kterého vznikla početná subkultura lidí fascinovaných temnotou. Ti se nazývali gotiky, nebo také goths.

Právě goths - ve smyslu posledně zmíněného významu tohoto slova - jsou ústředním předmětem našeho zájmu.

2.2 Subkultura a životní styl

Termín goth je spojován se subkulturou a životním stylem. Je proto na místě přesněji vymezit, co tyto pojmy znamenají. Subkulturu mladých můžeme definovat jako určitý styl oblékání a chování, určitý slang a druh hudby, které jsou postaveny do opozice proti kultuře rodičů.[3]

Mladí lidé mají silnou potřebu identifikovat se s něčím a současně se vůči něčemu jinému vymezit. Proto je pro mládež členství v subkultuře tolik lákavé.[4]
"Pro subkultury je charakteristické, že se vymezují vůči širší, dominantní kultuře skrz odklon od majoritních myšlenkových, kulturních a politických proudů, ale i vnějškově prostřednictvím životního stylu a specifického odívání. Životní styl odpovídá deklarované odlišnosti a vlastním subkulturním hodnotám."[5]

Média často líčí undergroundové subkultury "v černých barvách", což mládež ještě více přitahuje.

 

Jakmile se však subkultura stane populární (zejména díky novinářům, módnímu a hudebnímu průmyslu), vytrácí se z ní kouzlo protestu, zařazuje se ke střednímu proudu a stává se konzumním životním stylem. Životní styl může být definován jako "způsob života" určující hodnotový směr, jakým se lidé orientují a způsob, jak konzumují.[6]

Životní styl proti dominantní kultuře přímo a otevřeně neprotestuje, ale pomáhá mladým lidem orientovat se ve světě nestability a rizik.[7] Mladí lidé nemají v současnosti potřebu proti společnosti opravdu rebelovat, v souvislosti s masovostí a komercionalizací tak v dnešní době hraje v životě mladých roli spíše životní styl než subkultura.[8]
________________________________________

[2] Viz Where does the term "gothic" come from? A Goth Primer [online]. 2003 [cit. 2006-07-05]. URL: http://www.sfgoth.com/primer/etymology.html.
[3] Viz Wallace, C., Kovatcheva, S. Youth in Society: The Construction and Deconstruction of Youth in East and West Europe. London: MacMillan Press LTD, 1998.
[4] Viz Miles, S. Youth Lifestyles in a Changing World. Buckingham, UK: Open University Press, 2000.
[5] Pojmy. Varianty [online]. [cit. 2006-20-05]. URL: http://www.varianty.cz/notions.php?id=44.
[6] Miles, S. Consumerism: As a Way of Life. London: SAGE Publications, 1998.
[7] Viz Osgerby, B. Youth Media. London: Routledge: 2004.
[8] Viz Miles, S. Youth Lifestyles in a Changing World. Buckingham, UK: Open University Press, 2000.

mohlo by vás také zajímat

Komentáře

Tak to nam fandis, holka :-| Staci se podivat kolik goths chodi na konzerty a uvedomis si, jak malo nas opravdovych je - ze ma nekdo cerne hadry neberu jako goth, to muze byt emo nebo metalista nebo si na neco hrat. pravi gothove chodi na konzerty a tam je nas vzdycky kolem stovky... pokud to eni night side, kde jsou asi dve

Přidat komentář

Zadej správnou odpověď.